Solur_sort_____5_4aa564943437c.jpg
Butikken

Solur fra RK-smia

Posted On oktober 28, 2015 at 8:13 am by / No Comments

Beskrivelse av solur

Prinsippet er at når solen treffer en stang, vil stangens skygge forflytte seg etter solens gang over himmelen. Stangen skal peke mot himmelens polpunkter. I området der skyggen faller monteres en gradert plate, der tidspunktene på døgnet er angitt. I sin enkleste form består et solur av en plan plate på en vegg med en gjennomboret stang som kaster skygge på den graderte platen.Den mest populære form for solur i dag er en frittstående innretning som vist på illustrasjonsbildet

Montering av vanlig solur i Norge

Har man anskaffet et vanlig solur for montering utendørs, bør man først finne en plassering uten sjenerende skygger. Soluret bør monteres på en sokkel slik at det kommer et stykke over bakken. Dernest er det viktig at stangen som kaster skygge er orientert tilnærmet nøyaktig mot himmelens polpunkt. Det enkleste er å foreta orienteringen om kvelden/natten ved å sikte langs stangen mot polarstjernen. Hvis det ikke er mekaniske justeringsmuligheter på selve soluret, må selve sokkelfestet justeres til orienteringen av stangen er riktig. Før soluret monteres fast, må den graderte klokkeslettinndelingen på soluret kontrolleres. Det mest riktige er at soluret viser reell soltid etter lengdegraden på oppstillingsstedet. Det vil si at laveste punktet på graderingsskalaen skal være når solen står høyest på himmelen og vise kl. 12:00 på skalaen. I Oslo (10,75° Ø) vil dette være ca. kl. 12:17 (klokketid - sommertid ikke medregnet).

 

 

Solur_sort_____5_4aa564943437c.jpg

X