Clampsdeler

Veggbrakett 27 mm

kr 108,00kr 138,00

Rørkobling kort T-stykke 27 mm

kr 79,00kr 102,50

Rørkobling 90° samling mellom en loddrett og to vannrette rør 27 mm

kr 105,00kr 132,00

Rørkobling 90° hjørnesamling 27 mm

kr 103,00kr 129,00

90° Hjørne topp 27 mm

kr 141,00kr 167,00

90° forbindelse mellom to rør 27 mm

kr 99,00kr 125,00

Veggbrakett 34 mm

kr 131,00kr 176,00

Rørkobling kort T-stykke 34 mm

kr 93,00kr 112,50

Rørkobling 90° samling mellom en loddrett og to vannrette rør 34 mm

kr 152,00kr 198,00

90° Hjørne topp 34 mm

kr 158,00kr 187,00

90° forbindelse mellom to rør 34 mm

kr 113,00kr 136,00
X