Cinderella urinal

kr 6 490,00

Cinderella Urinal er en vannfri toalettløsning til KUN urinering, og egner seg godt som avlastningstoalett til Cinderella forbrenningstoaletter.

Kun 1 på lager (kan også restbestilles)

Produktnummer: 708725 Kategori:

Beskrivelse

Urinal:
Cinderella Urinal er en vannfri toalettløsning kun til urinering, og egner seg godt som avlastningstoalett til Cinderella og andre forbrenningstoaletter. Urinen ledes ut til egnet mottak som sandfilter, samletank eller til en gråvannsløsning, helt uten vann og 100% luktfritt. Cinderella urinal plasseres på ønsket sted, og urinen ledes ut til mottak via et 50mm avløpsrør (følger ikke med) via vegg eller gulv.

Teknisk info:
Sittehøyde 420 mm
Høyde        459.8 mm
Bredde        341 mm
Dybde         500 mm
Vekt            6 kg
Avløpsrør 50 mm
Maks passasjervekt, 150 kg

Monterings- og bruksanvisning Cinderella urinal 2020

Funksjon:
Cinderella urinal skal kun brukes til urinering, og egner seg godt som avlastningstoalett til eksisterende toalettløsninger i hytta. Toalettet kan plasseres enten ved siden av, eller i nærheten av hoved toalettet, eller i eget rom om det er mest hensiktsmessig.

Installasjon:
Installer urinalet på ønsket plass, 50 mm avløpsrør for urinen kan enten ledes ut igjennom vegg eller gulv, merk at ved gulvgjennomføring vil toalettets avstand til bakvegg bli ca. 20 cm. Avløpsrøret for urinen ledes ut til egnet resipient som sandfilter, samletank eller annen gråvannsløsning. Urinalet festet til underlaget med skruer (medfølger ikke) eller ved å bruke silikon. Når Cinderella urinal er montert, og avløpsrør til mottak er tilkoblet, er toalettet klar til bruk.

Luktsperre
Cinderella urinal er utstyrt med

en membran luktsperre, som hindrer lukt i toalettrommet. Løsningen krever ikke sperrevæske, og er derfor alltid frostsikker. Vedlikehold av luktsperren er skylling i vann en til to ganger i året.

 

Alternative mottak til urinavløp:
Avløp til egen mottakstank
Dersom hytta har tett samletank for vanntoalett kan urinavløpet kobles direkte inn på avløpsledningen eller tanken. Urinen kan eventuelt føres til en egen mottakstank for urin som tømmes av slamsugebil ved behov. Avløp til egen gråvannsfilter Dersom hytta har et eksisterende gråvannsfilter for dusj og vaskevann, kan avløpet fra Cinderella urinal kobles sammen med denne.

Sandfilter:
Dersom hytta befinner seg mer enn 40 m fra overflatevann kan det etableres et utslippsarrangement for urinen på egen grunn, forutsatt egnede jordmasser. For kortere avstander fra overflatevann bør sakkyndig kontaktes. En infiltrasjonsgrøft, som vist på skissen under kan være en fornuftig løsning. Denne kan du ordne selv. Bunnen av grøfta skal være plan og ikke gå dypere enn 50 cm under jordflaten. Urinen dreneres da ut i et lag med f.eks. pukk eller Lecakuler. Over drenslaget legges fiberduk og jord for å hindre luktdannelse og frost.

Bruk:
Cinderella urinal er kun et toalett for urinering, som kan brukes av alle kjønn. Ved bruk kan det om nødvendig sprayes på litt vann i toalettet om det skulle henge igjen urinrester etter toalettbesøket for å hindre lukt. Toalettet rengjøres som et vanlig toalett, men det anbefales ikke å bruke kjemikaler, kun vann eller grønnsåpevann som er biologisk. Polér gjerne toalettskålen med bil-/båtvoks (må ikke inneholde slipemiddel) for å bevare overflatens fine finish og for å unngå at luktstoffer setter seg. Gjentas ved behov. Toalettet inneholder ingen væsker og er til enhver tid frostsikker.

You may also like…

X