Uncategorized

CROSINOX

Posted On oktober 28, 2015 at 10:15 am by / No Comments

crosinox_forside_twistedI vår nedlastningsseksjon har vi flere kataloger og instruksjonsvideoer for Crosinox-systemet.

Gå til vårt område for nedlasting for Crosinox.

CROSINOX er navnet på en produktlinje av rustfrie ståldeler. De fleste delene er beregnet på å skru sammen med skruer, men i enkelte tilfeller kan delene også sveises.

Anvendelse, sikkerhet, kvalitet og garanti vedrørende CROSINOX produkter

CROSINOX serien består av 2 kvaliteter: AISI 316 og AISI 304. For begge kvaliteter (304 og 316) er det snakk om kvalitetsprodukter, som løpende underkastes vår interne kvalitetskontroll for å kunne leve opp til våre egne standarder og normer. Produktene leveres i utgangspunktet i slipt 240-korn. Det gjelder for begge seriene, at produktet IKKE er vedlikeholdsfritt. Det gis INGEN garantier for finnishens holdbarhet og det henvises i denne forbindelse til boken Produktblad fra FORCE Instituttet om ”vedlikehold av rustfritt”.

CROSINOX produkter inngår som utgangspunkt som delkomponent i kjøpers eget ferdigprodukt, idet kjøper fritt kan sammensette eller kombinere CROSINOX produkter, herunder med andre komponenter, til kjøpers ferdige produkt. Selger/produsent fraskriver seg derfor ethvert ansvar for kjøpers anvendelse av CROSINOX produkter, idet det er den enkelte montør, prosjektleder eller kjøper, der for det konkrete prosjekt selv må beregne, bedømme og prosjektere anvendelsen av CROSINOX produktet i sluttproduktet. Selger/produsent kan i konkrete tilfeller bistå med veiledning omkring anvendelse og oppsetting av CROSINOX, men inngår i utgangspunktet IKKE i rådgivning om en konkret montering etter lokale/globale normer og/eller standarder.

Selger/produsent kan – eventuelt mot betaling – bistå med dokumentasjon omkring en tenkt montasje-idé ut fra konkrete angitte forutsetninger. Selger/produsent har i enkelte tilfeller latt produktet sertifisere til en bestemt anvendelse, men har ikke mulighet for å la produktet sertifisere til alle de mulige anvendelsesformer det finnes for produktet. Særlig bemerkes, at i det omfang CROSINOX produktene anvendes i forbindelse med typer av vern eller rekkverk, skal anvendelsen skje under hensyn til bygningens/vernets/ rekkverkets utformning, slik at personer sikres på betryggende måte. Selger/produsent henviser til de generelle bestemmelser, som gjelder for offentlig bygg, herunder at høyden på vern eller rekkverk skal være minst 1,0 m samt at vern eller rekkverk ved trapper og ramper skal være minst 0,8 m og minst 0,9 m over trappereposer. Kjøper henvises til å kontakte lokale byggemyndigheter for å avklare, om det foreligger spesielle regler for det pågjeldende område vedrørende utformning av vern og rekkverk.

I det omfang CROSINOX produkter anvendes til utformning av vern eller rekkverk, oppfordres kjøper til å kontakte lokale byggemyndigheter for å sikre, at den endelige anvendelse av produktet kan godkjennes av de lokale byggemyndigheter. CROSINOX bistår alltid gjerne med rådgivning omkring produktets anvendelse. Alle produkter i serien er fremstilt i bestandige materialer, primært rustfritt stål og messing, hvor overflatebehandling er unødvendig. En del av modulene kan dessuten leveres i syrefast rustfritt stål til særlig aggressive miljøer. Det anbefales at AISI 304 produkter anvendes til innendørs installasjoner og at AISI 316 produkter anvendes til utendørs installasjoner. God fornøyelse med bruken av CROSINOX rustfri stålmoduler.

X